Disclaimer

Gegevens

De gegevens op deze site worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel William Bokhorst Opleidingen .nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

Aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite kunnen worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, te gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. william bokhorst opleidingen .nl is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Links

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van williambokhorstopleidingen.nl Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening, partner ship en impliceren geen relatie met of goedkeuring door william bokhorst opleidingen .nl. williambokhorstopleidingen.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Informatie

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van Ito te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin met doet voorkomen dat het door williambokhorstopleidingen.nl is geautoriseerd.

Gebruik

Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van mulitmedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze website van Ito op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van william bokhorst opleidingen.nl

[hr]

[section]

[col220]

© 2004-2018 william bokhorst opleidingen .nl[br]

All right are reserved.[br] Disclaimer | Privacy statement
Algemene voorwaarden |  Subsidie

[hr]

 williambokhorstopleidingen.nl
             is ipad ready!

[/col220]

[col220]

Gedragscommunicatie [br]op het werk. [br]

alerta gedragscommunicatie op het werk[/col220]

[col460 last]

[blockquote]william bokhorst opleidingen .nl is de Specialist in het verzorgen van opleidingen die op maat zijn gesneden voor u of uw bedrijf.

Bij William Bokhorst Opleidingen staat de klant en haar behoefte en verwachtingen centraal. Wij denken graag mee om voor uw bedrijf de beste opleidingen te realiseren. Door een flexibele houding kunnen wij samen zorg dragen voor een goede kwaliteit/prijs verhouding. Laatstgenoemde komt tot stand middels een intake gesprek dat wij met u voeren om zo uw opleiding op maat te kunnen verzorgen.
william Bokhorst Opleidingen.nl ontwikkelt zich continue en brengt structureel verbeteringen aan. Als gevolg hiervan blijft de kwaliteit van onze te leveren diensten c.q. producten op een hoog niveau. De wil om als opleider tot de besten te willen horen, is uitgangspunt van ons kwaliteitstraject. Slechts voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van milieu en veiligheid, is voor William Bokhorst Opleidingen niet afdoende. Het kwaliteitsaspect hebben wij derhalve hoog in ons vaandel staan.

Bij William Bokhorst Opleidingen kunt u zowel overdag,`s-avonds, en op zaterdag les krijgen.[/blockquote]

[/col460]

 

[/section]

[section]

[hr]

[clientlogo src=”https://williambokhorstopleidingen.nl/wp-content/uploads/c_plus_logo_williambokhorstopleidingen.nl.png” small margin=right]

[clientlogo src=”https://williambokhorstopleidingen.nl/wp-content/uploads/soob_logo_williambokhorstopleidingen.nl.png” small margin=right]

[clientlogo src=”https://williambokhorstopleidingen.nl/wp-content/uploads/pbna_logo_williambokhorstopleidingen.nl.png” small margin=right]

[clientlogo src=”https://williambokhorstopleidingen.nl/wp-content/uploads/ccv_logo_williambokhorstopleidingen.nl.png” small margin=right]

[clientlogo src=”https://williambokhorstopleidingen.nl/wp-content/uploads/otib_logo_williambokhorstopleidingen.nl.png” small margin=right]

[clientlogo src=”https://williambokhorstopleidingen.nl/wp-content/uploads/stichting_oom_logo_williambokhorstopleidingen.nl.png” small margin=right]

[clientlogo src=”https://williambokhorstopleidingen.nl/wp-content/uploads/stoof_logo_williambokhorstopleidingen.nl.png” small margin=right]

[clientlogo src=”https://williambokhorstopleidingen.nl/wp-content/uploads/colland_logo_williambokhorstopleidingen.nl.png” small]

[/section]