Privacy statement

Deze website wordt beheerd door williambokhorstopleidingen.nl. Bij bezoek aan deze website kan williambokhorstopleidingen.nl gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of enquête heeft ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert williambokhorstopleidingen.nl uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in onderstaande Gedragscode voor Gegevensverwerking, uw persoonsgegevens door williambokhorstopleidingen.nl beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gedragscode voor Gegevensverwerking

williambokhorstopleidingen.nl verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de vraag van de markt en de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van williambokhorstopleidingen.nl en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten;
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.
  • het verwerken van inschrijvingen van opleidingen.
  • het verwerken van inschrijvingen van vacatures.
  • het verwerken van contactinformatie.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop williambokhorstopleidingen.nl uw persoonsgegevens verwerkt, kunt uw een brief sturen naar: williambokhorstopleidingen.nl, Oranjeweg 93    8166 JB Emst.

Wijzigingen Privacy Statement

williambokhorstopleidingen.nl behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijziging-en op de hoogte bent.